Nieuwsbrief

Waarde Vrienden,

Op zaterdag 23 september a.s. om 20.00 uur , locatie “Ons Gebouw”, Ganzenmarkt te Ootmarsum begint de eerste bijeenkomst van de Kunstkring Ootmarsum. Wij vieren op deze avond ons 15 jarig bestaan en doen dit met Diet Gerritsen en haar band.

Diet Gerritsen zingt Willem Wilmink en Vossebeld.

“Een charmante liedjesvoorstelling voor iedere liefhebber van zijn poëzie”. Diet wordt muzikaal bijgestaan door Frank Deiman (piano), Miriam Kroeze (cello) en Ruud Ouwehand (contrabas).
Willem Wilmink de schrijver die ons meer dan 200 gedichten, liederen en verhalen naliet.
Diet Gerritsen (o.a. bekend van de serie Van Jonge leu en Oale Groond) vertelt Wilminks verhalen door.
Als zangeres heeft zij veel werk van hem gezongen (Pathmos prinses, Meralda, Hoffmanns vertellingen).
Frank Deiman heeft als vaste pianist jaren met Willem Wilmink samengewerkt. In dit programma zijn nieuwe composities van Frank Deiman en Ruud Ouwehand opgenomen.

Een uniek liedprogramma waarin ook Twents-talige teksten van de dichter Theo Vossebeld zijn opgenomen zoals “De bromvleege en Veer muggen”.
Waar Willem Wilmink de Twentse innerlijke natuur bloot legt, vinden we in de teksten van Theo Vossebeld de natuur om ons heen terug. Een nostalgisch programma wat stoelt op de oude traditionele
liedkunst maar met een geheel eigentijds karakter.

Voor onze Vrienden is deze avond gratis op vertoon van uw Vriendenpas 2023/24. Mocht u deze nog niet hebben ontvangen maar wel betaald, dan krijgt u deze op de avond.
Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom, zij betalen wel € 12,50 p.p. Voor een avondje uit zeker een koopje!

Met vriendelijke groeten,
Bestuur,
Bea Bakker
Evert Kleijer
Gerard Morsink
Ans Weierink.